Galician English French German Spanish
Inicio
04 | 08 | 2020
Valoración colectiva simplificada catastral

 
Concello de Sarria

O Goberno do Concello de Sarria estuda a viabilidade de formular un recurso acerca da validez do proceso de valoración colectiva simplificada catastral realizada pola Xerencia Provincial do Catastro de Lugo.

Desde que tomou posesión o actual goberno, no Concello de Sarria tomouse a decisión de tratar de paliar, na medida do posible, os efectos que o proceso de valoración colectiva produce sobre os propietarios de leiras en núcleos rurais do Concello de Sarria. Para iso, tomouse a decisión de promover a redución dos núcleos rurais, naqueles en que tal medida sexa posible, así como solicitar da Xerencia Provincial de Catastro un novo relatorio de valores que adapte os valores catastrais á realidade actual, xa que o relatorio que se aplica está elaborada en 1986.

Ademais desas medidas, no día de hoxe solicitouse aos servizos xurídicos da Deputación Provincial de Lugo un informe acerca da viabilidade de recorrer a validez do proceso de valoración simplificada colectiva levada a cabo, por entender que o proceso non é o adecuado. De ser viable tal recurso, formularíase polo Concello de Sarria en defensa dos intereses de todos os propietarios afectados, posto que a administración local ostenta a condición de interesado no proceso como ente liquidador do imposto. A posibilidade de solicitar a declaración de nulidade ou a anulación do proceso non impide que as outras dúas medidas xa mencionadas, así como a bonificación do 95% da cota de IBI para edificacións agrícolas, forestais ou gandeiras, leven a cabo, posto que a redución dos núcleos tería unha incidencia favorable aos administrados noutros impostos como o Imposto de Transmisións Patrimoniais, no cal as transmisións de inmobles
de natureza rústica están exentos a diferenza dos urbanos.

A intención do goberno local é formular devandito recurso, de entenderse polos servizos xurídicos da deputación que procede a súa interposición, en canto sexa posible para evitar que os propietarios de leiras sitas en núcleos rurais véxanse obrigados a pagar o IBI devindicado no últimos catro anos, e promover de inmediato igualmente un novo relatorio de valores catastrais para evitar que as valoracións teñan o desfasamento que teñen na actualidade (exemplo: na Rúa Castelao o valor do metro cadrado fíxase en 8 euros, mentres que en Oural valórase o metro cadrado en 35 €).

 

 

Concello de Sarria

 

O que se fai público para coñecemento xeral.

Sarria, a 02 de febreiro de 2016

A ALCALDESA – PRESIDENTA

Asdo.: María del Pilar López Yáñez

  Compartir
Cartel

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Pode cambiar a configuración ou obter máis información aquí: Política de cookies.

Acepto cookies para este sitio